Evropské město sportu CUP 2012

Závod o pohár Evropského města sportu bude probíhat mezi žáky všech Základních škol /19/
a Základních škol praktických /2/, jejichž zřizovatelem je Statutární město Liberec. Základní disciplínou, ve které se bude závodit je vytrvalostní běh na 1500 metrů, respektive 400 metrů. Soutěž bude probíhat v několika kategoriích.

Kategorie

Chlapci /1. – 3. třída/ - běh na 400 metrů

Chlapci /4. – 6. třída/ - běh na 1500 metrů

Chlapci /7. – 9. třída/ - běh na 1500 metrů

 

Dívky /1. – 3. třída/ - běh na 400 metrů

Dívky /4. – 6. třída/ - běh na 1500 metrů

Dívky /7. – 9. třída/ - běh na 1500 metrů

 

Mechanika závodu

Základní kola:

Základní kola budu probíhat na jednotlivých základních školách v měsíci květnu. Žáci budou v rámci hodin tělesné výchovy závodit v daných disciplínách, případně v disciplínách podobných a vždy
3 s nejlepším časem z každé kategorie postoupí do finálového dne. Pro výběr 3 nejlepších z každé kategorie může být použito časů z běhů již uskutečněných v rámci školního roku 2011/2012 nebo může být přihlédnuto ke schopnostem jednotlivých žáků. Výběr tedy provedou učitelé tělesné výchovy a žáky vyslané do finálového dne potvrdí ředitel školy.

Výsledky z jednotlivých škol budou postupně předávány koordinátorovi celého projektu, společnosti ELSET, s.r.o. Koordinátor rovněž dodá do všech škol propagační materiály k závodu a bude v průběhu celého měsíce května monitorovat základní kola na jednotlivých školách.

Nahlášení účasti školy proběhne do 10. května 2012. Nejpozději do 31. května nahlásí každá škola, která potvrdila svoji účast jména dětí, které vyšle do finálového dne. Veškeré tyto informace budou předávány koordinátorovi akce.

Finálový den:

Finálový den proběhne dne 13. 6. 2012 od 09:00 hodin mezi obchodním centrem FORUM Liberec
a Kulturním domem, kde bude vytyčena trať o délce 800 a 1500 metrů. Nejprve se uskuteční tři semifinálové běhy v každé kategorii. V každém semifinále bude zastoupeno 7 škol. Z těchto tří běhů postoupí do finále každé kategorie 3 nejrychlejší.

Finálová kola budou probíhat od 14:00 hodin. V každé kategorii bude tedy soutěžit 9 závodníků. Finálový závod určí tedy vítěze, druhého a třetího v pořadí v každé kategorii.

Pro závodníky bude připraveno občerstvení v rámci dodržování správného pitného režimu.

V průběhu celého dne bude probíhat bohatý doprovodný sportovní a kulturní program, kterého se mohou zúčastnit nejen závodníci, ale i všichni žáci jednotlivých škol, kteří přijdou své kamarády povzbuzovat. Na závěr finálového dne proběhne kulturní program – koncert kapely Charlie Straight.

Všichni účastníci finálového dne obdrží upomínkový předmět. Finalisté pak diplom. Vítěz, druhý
a třetí v pořadí v každé z devíti kategorií obdrží medaile “EMS cup Liberec 2012“ a věcné ceny.

 

Kontakt – koordinátor projektu:

ELSET, s.r.o.

Mgr. Jaromír Zavoral

Dvořákova 10, Liberec

Tel.: 604 299 597

Email: zavoral@elset.cz